nieuws

Terug naar beginjaren van Genesis lees meer

60
Rabobank Graafschap en DRU Industriepark sluiten nieuwe partnershipovereenkomst
12.07.2019

Directievoorzitter Steven Enneman (Rabobank Graafschap) en interim-directeur Juliëtte Hofman
(Stichting DRU Industriepark) bekrachtigden deze week een nieuwe partnershipovereenkomst.
Daarmee wordt de samenwerking tussen beide organisaties voor seizoen 19/20 bestendigd.

Stichting DRU Industriepark is sinds januari 2019 verantwoordelijkheid voor het beheer en de
exploitatie van de rijksmonumenten op het park in Ulft en biedt ruimte aan onder andere cultuur,
innovatie, onderwijs en toerisme. Thema’s die ieder op zich een belangrijke bijdrage leveren aan de
samenleving en die als collectief de leefbaarheid in de Achterhoek vergroten. Rabobank Graafschap
is een bank met grote maatschappelijke betrokkenheid en hecht veel belang aan het ondersteunen
van cultuur en ondernemerschap in haar werkgebied.

Steven Enneman licht toe: “Het creëren van hechte, leefbare gemeenschappen, daar maakt de
Rabobank zich sterk voor. Wij onderschrijven de kracht van het DRU Industriepark voor de regio.
Daarom verbinden wij onze netwerken graag met elkaar om zo samen een bijdrage te leveren aan de
toekomst van de Achterhoek.”

“Het DRU Industriepark is in 10 jaar tijd uitgegroeid van een vervallen industrieel complex naar een
Achterhoekse hotspot op het gebied van cultuur en innovatie. Het is tekenend voor de Rabobank dat
zij ons al die jaren als trouwe partner gesteund heeft om iets op te bouwen dat onze samenleving
versterkt”, aldus Juliëtte Hofman van het DRU Industriepark.

Eind oktober viert het DRU Industriepark haar 10-jarig bestaan tijdens een groot DRU-festival
weekend.