nieuws

We mogen weer!!! Partytime met VroegZat lees meer

60
DRU Industriepark kloppend hart van Open Monumentendag
05.09.2021

Op zaterdag 11 september wordt in Oude IJsselstreek de landelijke Open Monumentendag gevierd. Dit jaar wordt er wat meer georganiseerd dan vorig jaar, maar ook nu spelen de coronamaatregelen de organisatie niet in de kaart. Toch heeft het comité Open Monumentendag OIJ er ook dit jaar een leuk programma van gemaakt.

Laagdrempelig 

Tijdens de Open Monumentendag openen normaal gesproken duizenden monumenten in heel Nederland in het tweede weekend van september gratis hun deuren voor publiek. Het thema dit jaar is ‘Mijn monument is jouw monument’. Met dit thema sluit Nederland aan bij het thema van de Europese monumentendagen: ‘Inclusive Heritage’. Het doel is om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een bezoek aan de Open Monumentendag zo laagdrempelig mogelijk te maken.

 Opening

De activiteiten vinden hoofdzakelijk op het DRU Industriepark in Ulft plaats waar om 10.00 uur de opening bij het Toeristisch Informatiepunt plaatsvindt.
Op het DRU-terrein kan het gebeuren dat u geholpen wordt door mensen met een beperking, die de organisatie ondersteunen dit jaar. Want het thema is gericht op inclusie, waarbij wordt geprobeerd om monumenten voor iedereen toegankelijk te maken.
Bij het centraal informatiepunt kunt u het programma meenemen en over het terrein lopen om tal van activiteiten te bezoeken. Er zijn rondleidingen over het terrein om 10.30, 12.00 en 14.00 uur, waarbij de rondleiding van 12.00 uur speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking.
Er wordt aandacht besteed aan kunstenaars uit onze gemeente bij STOER, dat voor de eerste keer geopend is voor publiek.
In de DRU Galerie is een expositie van Natalia Baumeister. In de bibliotheek is onder meer een boekbinder, een speurtocht voor de kinderen, is een verzameling leesplankjes te bewonderen en er wordt voorgelezen uit historische jeugdboeken.
De muziekschool verzorgt proeflessen op inschrijving (via de muziekschool).
Wonion opent haar deuren voor rondleidingen in haar gebouw in het Beltmancomplex. CIVON is geopend en u kunt daar bijvoorbeeld de kabinetten van het Nederlands IJzermuseum bekijken.