nieuws

Naam voor nieuwe weg van rotonde naar DRU bepaal jij! lees meer

60
Talententuin blijft komende jaren op het DRU Industriepark
21.11.2021

De Talententuin en de gemeente Oude IJsselstreek tekenden een overeenkomst, waardoor de Talententuin ook in de komende jaren (2021 t/m 2023) op het DRU Industriepark gehouden kan worden. Dit jaar wordt de Talententuin verschoven naar het voorjaar van 2022, in verband met de coronaregels. Wethouder Ben Hiddinga: “Het is voor de gemeente belangrijk om talenten in de Achterhoek en natuurlijk ook in onze gemeente te houden en aan te trekken. Een talentenmarkt op deze plek maakt gelijk zichtbaar wat we te bieden hebben. De locatie heeft een positief effect op de beeldvorming van de jongeren die er komen en toont onze schitterde innovatieve maakindustrie. We helpen zo met een betere aansluiting van de vraag en het aanbod op de Achterhoekse arbeidsmarkt.” 

Overeenkomst

Het evenement vindt al jaren plaats op het inspirerende DRU Industriepark. Tijdens het evenement presenteren bedrijven zichzelf aan de bezoekers in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Maar ook de online variant werd afgelopen jaar door maar liefst 7.000 jongeren bezocht. Zij zijn op zoek naar stages, afstudeeropdrachten of een startersbaan. Deze locatie laat de mooie innovaties zien en hier komt de oerkracht van de regio mooi tot uiting. De maakindustrie, innovaties, maatschappelijke organisaties en cultuur komen allemaal samen op dit terrein. De locatie heeft een WOW-effect op de jonge bezoekers die vanuit de studentensteden naar de Achterhoek komen en het draagt bij aan een positieve kijk van jongeren op de Achterhoek. De gemeente ondersteunt het initiatief met een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro en stelt de locatie beschikbaar.

Bredere samenwerking

De Talententuin maakt verbinding met andere initiatieven op het DRU Industriepark als Civon, SHII en de netwerkplaats om innovaties te tonen op De Talententuin en jongeren te verbinden aan het bedrijfsleven. De Talententuin laat hiermee jongeren actief kennismaken met de faciliteiten die op DRU Industriepark worden aangeboden. Daarnaast gaat de Talententuin een verkenning aan met STOER om te kijken hoe een samenwerking met STOER opgezet kan worden in de komende jaren.