nieuws

Maestro Afvalrace brengt muzikale strijd naar Gemeinte EMOJI lees meer

60
Lezing over Maria van Nassau en Willen van den Bergh
21.02.2024

Op donderdag 22 februari is er in het Ketelhuis op het DRU Industriepark een lezing over Maria van Nassau en Willem van den Bergh. Het is vooral de situatie eind 16de eeuw, toen het Huis Ulft nog in volle glorie was, die uitvoerig wordt belicht. Maria en Willem woonden toen op Huis Ulft.

De lezing wordt verzorgd door Hans Hegman, afkomstig uit ’s-Heerenberg. Hij zal vooral ingaan op de roerige tijd dat Maria van Nassau en Willem van den Bergh hier  woonden. Wat was hun drijfveer en hoe belangrijk waren daarbij familiebanden. Ze leefden op een breekpunt in de vaderlandse (en Europese) geschiedenis; een punt dat bepalend was voor het Nederland dat wij nu kennen. Er ging destijds de nodige tragiek mee gepaard.

Hij geeft een kijkje in het leven van die bijzondere hoog-adellijke familie die hier op deze plek leefde. Hans is de man van het Stadsmuseum ’s-Heerenberg; alles hier in de buurt was toen van Huis Bergh. Hij zal ook wat vertellen van een bijzonder project dat op stapel staat over de brieven van Willem en Maria.

De avond begint om 20.00 uur. Organisatie is in handen van Oudheidkundige Vereniging OVGG, maar voor iedere belangstellende toegankelijk. Vrije bijdrage voor niet-leden van toepassing.