nieuws

Naam voor nieuwe weg van rotonde naar DRU bepaal jij! lees meer

60

Cultuur en Erfgoed Achterhoek

Wat is er te doen in de Achterhoek op gebied van erfgoed en cultuur? Je vindt het antwoord op de website van cultuur en erfgoed Achterhoek.
Negen Achterhoekse gemeenten en vijf Achterhoekse coalitiepartners (Achterhoek Toerisme, Amphion Cultuurbedrijf, Boogie Woogie Cultuurcentrum/Muziek & Kunstwijs, DRU Industriepark en ErfgoedCentrum Achterhoek Liemers) en Cultuur Oost zijn samen aan de slag om de eigenheid van de streek met cultuur en erfgoed onder de aandacht te brengen bij zowel de Achterhoeker als de toerist.
Samen beleven en trots zijn. Samen laten zien wie we zijn in de Achterhoek en wat we maken. Het gremium daarvoor is het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek genoemd.

Doelen die we met het pact beogen:

  • Verbinding tussen cultuur en erfgoed versterken in concrete, regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten.
  • Versterking Achterhoekse culturele infrastructuur, professionele en amateur instellingen lokaal, zodat partijen elkaar (beter) leren kennen en verbindingen kunnen leggen.
  • Cultuur verbinden met zorg en welzijn.
  • Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie rondom cultureel erfgoed bevorderen.
  • De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor de inwoners van de Achterhoek en de bezoekers.

www.cultuurerfgoedachterhoek.nl/