Poppodium

Het DRU Poppodium is het poppodium van de Achterhoek. Het podium heeft een regionale functie zowel voor popmuziek als dancefeesten. Het jaarprogramma omvat een scala aan nationale en internationale artiesten en biedt daarmee jaarrond een programma met ‘voor ieder wat wils’.

Het DRU Poppodium is de regionale verbindende schakel in de keten van talentontwikkeling tussen educatie instellingen, amateurmusici en het topsegment. Middels speciale programma’s zoals Gelders Goed wordt jong talent gescout, geprogrammeerd en gepromoot, in samenwerking met lokale, regionale en provinciale partners zoals Amphion muziekschool, 3voor12Gelderland en Poppunt Gelderland. Tevens wordt het amateurveld gefaciliteerd door het aanbieden van oefenruimtes op de DRU. Jaarlijks worden meerdere stageplaatsen aangeboden aan studenten in het hoger onderwijs en waar mogelijk wordt samengewerkt met het middelbaar onderwijs in de regio.

DRU Poppodium is de promoter van de Achterhoekse popcultuur. Door de organisatie van evenementen als de Dag van de Achterhoekse Popmuziek en de Muziek Meeting Achterhoek biedt het poppodium een platform voor de Achterhoekse muziekliefhebbers om zich te informeren, inspireren, professionaliseren en te verbinden. Alle denkbare (landelijke) partners uit het veld worden hierbij betrokken, waaronder producers, boekers, managers, technici, programmeurs etc. Ook in haar samenwerking met Huntenpop versterkt DRU Poppodium de regionale popcultuur. Middels de Achterhoekse Band Competitie wordt een podium geboden aan regionale bands die onderling strijden om een felbegeerde plek op het jaarlijks Huntenpop festival. Ook de Achterhoekse Streektaal heeft een plek in het programma aanbod van het poppodium. In samenwerking met het ECAL (Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers) wordt jaarlijks het festival Plat Gespöld georganiseerd, waarin een muzikale ode wordt gebracht aan de streektaal.

Ter versterking van de Achterhoekse muzieksector werkt DRU Poppodium nauw samen met regionale partners als De Nieuwe Oost, Cultuur Oost, Poppunt Gelderland en Amphion Cultuurbedrijf, waarbij de laatste een dependance heeft in de DRU.

Onderdelen van poppodium

  • Dag van de Achterhoekse Popmuziek 
  • Muziek Meeting Achterhoek 
  • Gelders Goed 
  • Achterhoekse Band Competitie (in samenwerking met Huntenpop)
  • Regiodes (vanuit Cultuur Oost)
  • Plat Gespöld (in samenwerking met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)