nieuws

Naam voor nieuwe weg van rotonde naar DRU bepaal jij! lees meer

60

MijnSchool

Het DRU Industriepark biedt leerlingen van Mijn School de mogelijkheid projecten op het DRU Industriepark te ondernemen en zich te ontplooien. MijnSchool is een onderdeel van het Graafschap College en biedt de reguliere profielen, maar met een andere aanpak. Leerlingen volgen een opleidingstraject op maat dat deels bestaat uit maatschappelijke projecten.
graafschapcollege.nl/onderwijs-en-begeleiding-op-maat/mijn-school/