nieuws

Naam voor nieuwe weg van rotonde naar DRU bepaal jij! lees meer

60

Amnesty International werkgroep Ulft

De Amnesty International werkgroep Ulft e.o. bestaat sinds 1979 en houdt zich bezig met het aandacht vragen voor mensenrechten, ver weg en dichtbij. Het DRU Industriepark is het ‘thuishonk’: veel van de activiteiten vinden plaats in of rondom deze locatie. De groep bestaat nu al een aantal jaren uit Anton Neijland, Hettie Klinkhamer, Ted Visser, Nicole Ketelaar en Anneleen Kraan.

Vanaf de oprichting werden er schrijfavonden georganiseerd waarin brieven werden geschreven waarin bijvoorbeeld regeringsleiders werd gevraagd aandacht te besteden aan een specifiek persoon wiens mensenrechten waren geschonden en die vaak in gevangenschap wachtte op een angstig vervolg.

Activiteiten

Hoewel digitale schrijfvormen de oorspronkelijke schrijfavonden deels hebben vervangen, blijft de primaire doelstelling van de werkgroep aandacht te vragen voor de naleving van mensenrechten. “Dat doen we op verschillende manieren gedurende het jaar”, aldus de werkgroep. “Begin van het jaar organiseren we de jaarlijkse collecte met hulp van een groep collectanten. In het voorjaar organiseren we samen met Filmhuis DRU Industriepark een filmavond rondom het festival Movies that matter. In de zomer staan we altijd op Huntenpop, vaak met een leuke, in het oog springende stand en vragen festivalbezoekers een petitie te tekenen. In november organiseren we onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt in het poppodium of het Ouhrlokaal. En op 10 december, de Dag van de Internationale Rechten van de Mens, lopen we met belangstellenden een fakkeltocht door Ulft. Zo laten we ons door het jaar heen regelmatig zien en horen en proberen we mensen te betrekken bij het thema mensenrechten. Wij geloven in het blijvende belang hiervan.”

Voor verdere informatie, zie ook de Facebookpagina en of het Youtube filmpje dat gemaakt is ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum in 2019 en waarin we ons verder voorstellen. Of neem contact op met Anton Neijland via a.neijland@planet.nl.