Woensdag 01.03 2023
Woensdag 01.03 2023
toegang gratis
toegang gratis

Verkiezingsdebat kunst & cultuur in Gelderland

Zaal open: 19:00
Rabobankzaal - vrije zit
Aanvang: 19:30

De cultuursector in de Provincie Gelderland is van cruciaal belang voor een wendbare en leefbare samenleving. Tóch is de provincie voornemens stevig te bezuinigen op kunst en cultuur. De gevolgen van dat voornemen zullen vergaande consequenties hebben voor onze sector. Daarom kan en mag dit voornemen niet worden doorgezet.

Op woensdagavond 1 maart gaan de samenwerkende culturele instellingen in de Provincie Gelderland over dit onderwerp in debat met de afgevaardigden namens de diverse provinciale politieke partijen uit de Provincie Gelderland. Hoe denken de toekomstige provinciale statenleden dit tij te keren? En wat hebben de verschillende provinciale partijen de komende vier jaar voor onze sector in petto?

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.00 - 19.30 uur                  
inloop

19.30 - 19.35 uur                  
opening en welkom door debatleider Lan Lan Zhang

19.35 - 21.15 uur                  
inhoudelijk verkiezingsdebat met debaters namens 10 provinciale politieke partijen

21.15 - 22.00 uur                  
afsluitende borrel

De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de cultuursector in de provincie Gelderland. Aanmelding is noodzakelijk en kan via deze link. Het debat zal plaatsvinden in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark in Ulft, Hutteweg 24. 

Het collectief aan samenwerkende culturele instellingen in de provincie Gelderland bestaat uit

  • Coöperatie Erfgoed Gelderland
  • Gelders Film Overleg
  • Grote Gelderse musea
  • Poppunt Gelderland
  • Samenwerkingsverband Gelderse Bibliotheken
  • Verenigde Centra voor de Kunsten Gelderland
  • Vereniging Gelderse Podia
  • VSCD-podia Gelderland

Bekijk ook